• slider image
  • slider image
:::
檔案名稱
日期 大小 人氣
folder課程架構 11檔案 929
folder畢業條件 4檔案 758
106入學碩士班學位考試流程<重要必讀>
2017-11-20 07:13:59 851.4 KB 153
英語系碩士班章程
2017-06-03 09:09:53 60.3 KB 170
英語系碩士班學位考試實施要點
2017-06-03 09:10:11 65.6 KB 78
碩士班研究生論文指導教授申請表.doc
2017-06-28 03:18:32 32.5 KB 556
碩士班研究生論文指導教授申請表.odt
2017-06-28 03:18:40 7.9 KB 38
碩士班學科考試申請表.doc
2017-06-28 03:14:33 33.5 KB 611
碩士班學科考試申請表.odt
2017-06-28 03:14:42 8.4 KB 42
碩士班論文大綱口試申請表.doc
2017-09-21 10:56:37 28.5 KB 545
碩士班論文大綱口試申請表.odt
2017-09-21 10:59:54 9.7 KB 39
碩士班論文大綱口試公告格式.doc
2017-09-07 03:22:38 28.5 KB 554
碩士班論文大綱口試公告格式.odt
2017-09-07 03:25:31 6.1 KB 37
碩士班論文大綱口試成績報告表.doc
2017-09-15 04:05:09 32.5 KB 598
碩士班論文大綱口試成績報告表.odt
2017-09-15 04:05:21 8.4 KB 38
英語系研究生學位論文考試申請書.doc
2017-11-20 07:06:31 115.5 KB 3
英語系研究生學位論文考試申請書.odt
2017-11-20 07:22:24 44.3 KB 3
碩士班論文口試公告格式.doc
2017-09-15 04:06:20 28.5 KB 587
碩士班論文口試公告格式.odt
2017-09-15 04:06:28 5.8 KB 32
英語系碩士論文口試評分表.doc
2015-06-08 06:26:29 30.5 KB 465
英語系碩士論文口試評分表.odt
2017-06-29 02:44:12 8 KB 34
英語系碩士論文口試成績登錄表.doc
2015-06-08 06:26:53 33.5 KB 486
英語系碩士論文口試成績登錄表.odt
2017-06-29 02:46:23 7.4 KB 31
碩士論文中英文審定頁.doc
2017-09-15 04:07:40 33 KB 651
碩士論文中英文審定頁.odt
2017-09-15 04:07:54 8.6 KB 35
碩士論文封面書背格式.doc
2017-09-07 03:41:48 23.5 KB 663
碩士論文封面書背格式.odt
2017-09-07 03:41:58 8.4 KB 33
英碩班演講研討會論文口試聆聽登錄表.doc
2017-09-07 03:47:19 44 KB 441
英碩班演講研討會論文口試聆聽登錄表.odt
2017-09-07 03:47:28 9.8 KB 38
國立彰化師範大學進德校區|地址:500彰化市進德路一號
TEL:886-4-7232105 Ext. 2505 | FAX: 886-4-7211183
Email:english@cc2.ncue.edu.tw